Skip to main content

Putkistojen kunto huolettaa asukasta. Pitääkö tehdä putkiremontti vai ei. Paljon tärkeitä kysymyksiä, joihin löytyy monta erilaista vastausta.

Vanhenevat vesiputket ja terveysriskit

Vanheneva vesiputki saattaa aiheuttaa terveysriskejä. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksella tutkija Ilkka Miettinen ilmaisee artikkelissaan, että vesiputkia ei saneerata riittävästi, ja tilanne voi muuttua huolestuttavaksi.

Vanha vesiputkiverkosto oireilee aiheuttaen putkirikkoja tai vuotoja. Tällöin myös vesi on päässyt kertaalleen likaantumaan vanhojen putkien takia. Tällainen on riittävä syy vaihtaa vanhat putkistot uuteen. Arviointi on hankalaa. Arviointiin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. putkiston ikä, materiaali, maaperä ja laatu.

Vesijohtoverkostosta vastaavat kunnat sekä vesilaitokset. Kiinteistökohtainen käyttövesiputkisto on omistajan vastuulla.
Myös kiinteistökohtaisista putkista kannattaa olla huolissaan. Putken rikkoontuessa tai vuotaessa, se aiheuttaa rakenteiden kastumista ja pahimmillaan suuremman vesivahingon.

Vesivahingolla on kauaskantoiset vaikutukset. Olemalla kaukaa viisas, ei tarvitse murehtia käyttöveden laatua eikä vesivahingon riskiä.

Ota yhteyttä!
040 048 6904
Ville Myller
050 302 5584
Pasi Myller

Pikayhteydenottopyyntö